Negovalka – poklic prihodnosti?

S seznamov poklicev prihodnosti lahko razberemo, da bo eden od teh negovalka. Prebivalstvo se namreč vse bolj stara, življenjska doba pa se daljša. To pomeni, da bo večje število ljudi naenkrat potrebovalo oskrbo oziroma nego na domu za dalj časa – morda deset, celo dvajset let. Negovalka je torej en izmed poklicev, za katerih obstoj v prihodnosti se ne bo treba bati. Da bi vam čim bolje približali ta poklic, bomo navedli nekaj dejstev o njem.

Kdo pravzaprav je negovalka in kaj počne? Negovalka je ženska, ki pomaga bolni, prizadeti ali ostareli osebni na njenem domu. Njeno delo koordinira ustrezna organizacija. Negovalka izvaja različne vrste del. Poleg same skrbi za osebno nego in higieno uporabnika negovalka močno sodeluje tudi pri gospodinjskih in hišnih opravilih ter kuhanju. Opravlja tudi razne druge naloge, kot je nakupovanje hrane v trgovini in njeno prenašanje, razvoz uporabnika zdravniku oziroma po opravkih, opravki na banki ali na pošti ali drugi enoti v imenu njenega oskrbovanca ipd. Seveda mora skrbeti tudi za njegovo socialno življenje. Negovalka se trudi, da bi njen oskrbovanec ostal čim dlje in čim bolje povezan s svojo družino in prijatelji. Pomaga mu tudi navezovati stike v zunanjem svetu.

Seznam usposobljenih negovalk lahko najdete na domostaff.com.

Negovalka nudi tudi ustrezno psihosocialno pomoč in oporo, ki jo uporabnik potrebuje, ko se ga lotevajo občutki osamljenosti ipd. Dogajanje redno vodi v dnevniku. Na podlagi dnevniških zapisov lahko vodja oceni njeno delo in ji da usmeritve za naprej. Delo negovalke je psihično in telesno zelo naporno, poleg tega mora ohraniti visoko stopnjo sočutja in se držati etičnega kodeksa. Negovalka mora biti poštena, prijazna, sočutna, diskretna, profesionalna, človeška in ustrežljiva. Pa še kaj bi se našlo. Ker poklic negovalke za mladino velikokrat ni privlačen, se vanj velikokrat usmerijo šele kasneje v življenju. Kot kaže, bo ta poklic v prihodnosti dajal kruh mnogim mladim, ki zanj niti ne vejo, da obstaja.…